Bevoegdheidsimpak: ’n Vaardigheidstoepassing om vakkeusetevredenheid toe te lig

Perceived power: A capability application to inform subject choice-satisfaction

  • Zettie Venter Universiteit van die Vrystaat
  • A Stott Universiteit van die Vrystaat
Keywords: bevoegdheidsimpak, vaardigheidstoepassing, vakkeusetevredenheid

Abstract

Mense kan hulle eie welstand verbeter deur op geleenthede te reageer waaraan hulle die meeste waarde heg. Sulke geleenthede is nie noodwendig binne bereik van en beskikbaar aan alle mense nie, dus is die ontwikkeling van selfdoeltreffendheid, volgens sosiaal-kognitiewe teoretici, belangrik, sodat mense meer beheer het oor die keuses wat hulle uitoefen, ten einde hulle lewenstrajek te kan bepaal.

Author Biographies

Zettie Venter, Universiteit van die Vrystaat

Fokusarea: Onderrig en leer, Suidkampus vir vir Oop-, Afstand- en E-leer, Universiteit van die Vrystaat, Suid-Afrika

A Stott, Universiteit van die Vrystaat

Fokusarea: Onderrig en leer, Suidkampus vir vir Oop-, Afstand- en E-leer, Universiteit van die Vrystaat, Suid-Afrika

Published
2021-02-23
Section
Referaatopsommings