1.
Nel T, van Sittert C. SO2- en H2O-adsorpsie op Pt-oppervlakke: ‘n Digtheidsfunksionaalondersoek. SATNT [Internet]. 14Feb.2023 [cited 23Sep.2023];41(1):129. Available from: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/952