1.
Nöthling J, Nöthling J, Myburgh J. Die verband tussen broeilingmassa en eiervolume in die Nylkrokodil (Crocodylus niloticus): Eiers se produktiwiteit varieer. SATNT [Internet]. 15Aug.2019 [cited 5Mar.2024];38(1):71-9. Available from: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/719