1.
van der Westhuizen H, Ehlers E. Veralgemening van toestelprofiele in ’n kontekssensitiewe diensdeling- generiese, slim omgewing. SATNT [Internet]. 29Jul.2016 [cited 4Feb.2023];35(1):1 bladsy. Available from: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/1403