1.
de Bruyn C, Vooys R, Jordaan A, Tiedt L. �n Studie van die invloed van vorige grondbewerkingstegnieke op die biodiversiteit van grond mikro�rganismes en mikrofauna. SATNT [Internet]. 23May2012 [cited 10Dec.2023];31(1):1 bladsy. Available from: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/294