Nöthling, Johan, Johan Nöthling, and Jan Myburgh. “Die Verband Tussen Broeilingmassa En Eiervolume in Die Nylkrokodil (Crocodylus Niloticus): Eiers Se Produktiwiteit Varieer”. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt; 38, no. 1 (August 15, 2019): 71-79. Accessed March 5, 2024. http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/719.