Opperman, M., D. Loots, and I. du Preez. “Veranderinge in Die Urienmetaboloom Van Tuberkulosepasiënte Tydens Suksesvolle En Onsuksesvolle Behandeling”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 41, no. 1, Feb. 2023, p. 130, http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/953.