Kruger, A., C. Jansen van Rensburg, and L. van As. “Oorsig Van Die Superorde Cladocera (Branchiopoda) in Die Vrystaatprovinsie”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 41, no. 1, Feb. 2023, p. 125, http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/948.