de Smidt, A., C. Jansen van Rensburg, and L. van As. “Nematood-Opname in Twee Natuurreservate in Die Vrystaatprovinsie, Suid-Afrika”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 41, no. 1, Feb. 2023, p. 119, http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/942.