Jansen van Vuuren, L., M. Schutte-Smith, and H. Visser. “Reniumtrikarboniel-Komplekse Van (2-Alkielamino)tropone En Aminotroponimiene As Potensiële Chemoterapeutiese Middels”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 39, no. 1, Feb. 2021, p. 121, http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/816.