Madito, M., J. Terblans, H. Swart, and C. Mtshali. “Verstuiwingsopbrengs Van Indium Vanaf Dunlagies Gebombardeer Met Lae Energie Ar+ Ioonbundels”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 39, no. 1, May 2020, pp. 40-45, http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/751.