Nöthling, J., J. Nöthling, and J. Myburgh. “Die Verband Tussen Broeilingmassa En Eiervolume in Die Nylkrokodil (Crocodylus Niloticus): Eiers Se Produktiwiteit Varieer”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 38, no. 1, Aug. 2019, pp. 71-79, http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/719.