Stols, G., S. Venter, and E. Louw. “Faktore Wat Onderwysers Se Gebruik Van GeoGebra Vir Wiskundeonderrig Beïnvloed”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 35, no. 1, June 2016, p. 8 bladsye, doi:10.4102/satnt.v35i1.1366.