[1]
E. Wiese, D. Venter, D. Otto, F. Smit, and H. Vosloo, “Werking van surfaktante in waterige oplossings en by die lug-water-tussenvlak: ’n Oorsig”, SATNT, vol. 42, no. 1, pp. 77-87, Nov. 2023.