[1]
J. Viljoen, M. Truter, and Q. Kritzinger, “Swamme en mikotoksiene wat geassosieer word met akkerboon- (Vigna unguilata L. Walp) saad afkomstig van landelike gebiede in Suid-Afrika, en hul fisiologiese effek”, SATNT, vol. 41, no. 1, p. 138, Feb. 2023.