[1]
M. Opperman, D. Loots, and I. du Preez, “Veranderinge in die urienmetaboloom van tuberkulosepasiënte tydens suksesvolle en onsuksesvolle behandeling”, SATNT, vol. 41, no. 1, p. 130, Feb. 2023.