[1]
T. Nel and C. van Sittert, “SO2- en H2O-adsorpsie op Pt-oppervlakke: ‘n Digtheidsfunksionaalondersoek”, SATNT, vol. 41, no. 1, p. 129, Feb. 2023.