[1]
A. Kruger, C. Jansen van Rensburg, and L. van As, “Oorsig van die superorde Cladocera (Branchiopoda) in die Vrystaatprovinsie”, SATNT, vol. 41, no. 1, p. 125, Feb. 2023.