[1]
H. Hattingh, G. Cornelius, and N. Jacobs, “Aktuele afbakeningskriteria vir die klassifikasie van landelike nedersettings in Suid-Afrika”, SATNT, vol. 41, no. 1, p. 123, Feb. 2023.