[1]
S. Ludick, J. Berner, R. Coertze, and S. Cilliers, “Gesondheidsevaluasie van stedelike eike (Quercus robur L.) met behulp van fisiologiese parameters: ’n Suid-Afrikaanse gevallestudie”, SATNT, vol. 42, no. 1, pp. 24-42, May 2023.