[1]
B. Senekal, “Die mede-outeurskapnetwerk in die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie (1982-2021”, SATNT, vol. 41, no. 1, pp. 106-114, Jan. 2023.