[1]
M. Ndou, J. Ndambuki, and J. Mgidi, “Bepaling van grondwaterpotensiaal deur gebruik te maak van Geografiese Inligtingstelsels en afstandwaarnemingstegnieke in Moses Kotane Plaaslike Munisipaliteit, Noordwesprovinsie, Suid-Afrika”, SATNT, vol. 41, no. 1, pp. 33-46, Jul. 2022.