[1]
C. Van Staden, H. Visser, and M. Schutte-Smith, “Die manipulasie van goud(I)-interaksies deur die variasie van fosforgebaseerde ligande”, SATNT, vol. 39, no. 1, p. 137, Feb. 2021.