[1]
L. Jansen van Vuuren, M. Schutte-Smith, and H. Visser, “Reniumtrikarboniel-komplekse van (2-alkielamino)tropone en aminotroponimiene as potensiële chemoterapeutiese middels”, SATNT, vol. 39, no. 1, p. 121, Feb. 2021.