[1]
J. Nöthling, J. Nöthling, and J. Myburgh, “Die verband tussen broeilingmassa en eiervolume in die Nylkrokodil (Crocodylus niloticus): Eiers se produktiwiteit varieer”, SATNT, vol. 38, no. 1, pp. 71-79, Aug. 2019.