[1]
J. Pieters, B. Loedolff, and J. Kossman, “Die gebruik van funksionele metagenomika om onbekende gene te identifiseer”, SATNT, vol. 37, no. 1, p. 148, Jul. 2019.