[1]
M. Wooding, N. Aneck-Hahnb, R. Bornmanb, E. Rohwer, and Y. Naudé, “Die ontleding van endokrienontwrigtende chemikalieë in water met behulp van sorptiewe ekstraksie, GC×GC-TOFMS en UPLC-MS/MS”, SATNT, vol. 35, no. 1, p. 1 bladsy, Jul. 2016.