[1]
H. van der Westhuizen and E. Ehlers, “Veralgemening van toestelprofiele in ’n kontekssensitiewe diensdeling- generiese, slim omgewing”, SATNT, vol. 35, no. 1, p. 1 bladsy, Jul. 2016.