[1]
G. Stols, S. Venter, and E. Louw, “Faktore wat onderwysers se gebruik van GeoGebra vir Wiskundeonderrig beïnvloed”, SATNT, vol. 35, no. 1, p. 8 bladsye, Jun. 2016.