[1]
C. de Bruyn, R. Vooys, A. Jordaan, and L. Tiedt, “�n Studie van die invloed van vorige grondbewerkingstegnieke op die biodiversiteit van grond mikro�rganismes en mikrofauna”, SATNT, vol. 31, no. 1, p. 1 bladsy, May 2012.