[1]
S. Patrick, C. (Tiaan) de Jager, M. (Riana) Bornman, and A. Joubert, “Effek van selektiewe endokrien-steurende chemiese stowwe op geen-ekspressie en manlike urogenitale sisteem ontwikkeling in rotte”, SATNT, vol. 31, no. 1, p. 1 bladsy, Mar. 2012.