Wiese, E., Venter, D., Otto, D., Smit, F. and Vosloo, H. (2023) “Werking van surfaktante in waterige oplossings en by die lug-water-tussenvlak: ’n Oorsig”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 42(1), pp. 77-87. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/965 (Accessed: 5March2024).