Opperman, M., Loots, D. and du Preez, I. (2023) “Veranderinge in die urienmetaboloom van tuberkulosepasiënte tydens suksesvolle en onsuksesvolle behandeling”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 41(1), p. 130. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/953 (Accessed: 21September2023).