Nel, T. and van Sittert, C. (2023) “SO2- en H2O-adsorpsie op Pt-oppervlakke: ‘n Digtheidsfunksionaalondersoek”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 41(1), p. 129. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/952 (Accessed: 23September2023).