Hattingh, H., Cornelius, G. and Jacobs, N. (2023) “Aktuele afbakeningskriteria vir die klassifikasie van landelike nedersettings in Suid-Afrika”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 41(1), p. 123. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/946 (Accessed: 21September2023).