de Smidt, A., Jansen van Rensburg, C. and van As, L. (2023) “Nematood-opname in twee natuurreservate in die Vrystaatprovinsie, Suid-Afrika”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 41(1), p. 119. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/942 (Accessed: 27September2023).