Bothma, J., Nel, W. and Fouché, R. (2023) “‘n Ondersteunende stelsel vir die toets van konsensus-algoritmes”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 41(1), p. 115. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/939 (Accessed: 27September2023).