Ndou, M., Ndambuki, J. and Mgidi, J. (2022) “Bepaling van grondwaterpotensiaal deur gebruik te maak van Geografiese Inligtingstelsels en afstandwaarnemingstegnieke in Moses Kotane Plaaslike Munisipaliteit, Noordwesprovinsie, Suid-Afrika”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 41(1), pp. 33-46. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/866 (Accessed: 27September2023).