Van Staden, C., Visser, H. and Schutte-Smith, M. (2021) “Die manipulasie van goud(I)-interaksies deur die variasie van fosforgebaseerde ligande”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 39(1), p. 137. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/834 (Accessed: 10December2023).