Jansen van Vuuren, L., Schutte-Smith, M. and Visser, H. (2021) “Reniumtrikarboniel-komplekse van (2-alkielamino)tropone en aminotroponimiene as potensiële chemoterapeutiese middels”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 39(1), p. 121. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/816 (Accessed: 10December2023).