Nöthling, J., Nöthling, J. and Myburgh, J. (2019) “Die verband tussen broeilingmassa en eiervolume in die Nylkrokodil (Crocodylus niloticus): Eiers se produktiwiteit varieer”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 38(1), pp. 71-79. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/719 (Accessed: 5March2024).