Pieters, J., Loedolff, B. and Kossman, J. (2019) “Die gebruik van funksionele metagenomika om onbekende gene te identifiseer”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 37(1), p. 148. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/716 (Accessed: 5March2024).