Hugo, M., Loedolff, B., Janse van Rensburg, H., Guzha, D. and Pieters, S. (2019) “Funksionele karakterisering van ’n tentatief geannoteerde stachyose sintase van <i>Medicago truncatula</i>”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 37(1), p. 126. Available at: http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/699 (Accessed: 23September2023).