van der Westhuizen, H. and Ehlers, E. (2016) “Veralgemening van toestelprofiele in ’n kontekssensitiewe diensdeling- generiese, slim omgewing”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 35(1), p. 1 bladsy. doi: 10.4102/satnt.v35i1.1403.