de Bruyn, C., Vooys, R., Jordaan, A. and Tiedt, L. (2012) “�n Studie van die invloed van vorige grondbewerkingstegnieke op die biodiversiteit van grond mikro�rganismes en mikrofauna”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 31(1), p. 1 bladsy. doi: 10.4102/satnt.v31i1.287.