Gray, S., Henning, E., Kleynhans, M., Grobbelaar, C., Terblanche, H., Crafford, D. and du Toit, P. (2012) “Die belangrikheid van antropometrie, fisiese en motoriese vaardighede, sport spesifieke toetsing en sport visie tegnieke in die evaluering van rugbyspelers”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 31(1), p. 1 bladsy. doi: 10.4102/satnt.v31i1.285.