van der Walt, M. (2012) “Fasilitering van refleksie by onderrig of leer van wiskunde � Ge�nspireer deur maatskaplike verantwoordbaarheid”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 31(1), p. 8 bladsye. doi: 10.4102/satnt.v31i1.381.