Opperman, M, D Loots, and I du Preez. 2023. “Veranderinge in Die Urienmetaboloom Van Tuberkulosepasiënte Tydens Suksesvolle En Onsuksesvolle Behandeling”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt; 41 (1), 130. http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/953.