Janse, A, I van der Walt, and P Crouse. 2023. “Die Probleem Met Gebruikte Voertuigbande: Plasmavergassing As Oplossing”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt; 41 (1), 124. http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/947.