de Smidt, A, C Jansen van Rensburg, and L van As. 2023. “Nematood-Opname in Twee Natuurreservate in Die Vrystaatprovinsie, Suid-Afrika”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt; 41 (1), 119. http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/942.